Информация

Търсене

Категории

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

на “Монтесори България” ООД за поръчки и използване на nienhuis.bg

 

Последващите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат начина и правилата за поръчки от “Montessori България” и използване на уебсайта www.nienhuis.bg

I. Дефиниции

Продавач - фирма "Монтесори БългарияООД, с адрес на управление гр. София, ул. "Болград" №6, вписано в търговския регистър на РБ с ЕИК 203785558

Уебсайт- адрес, в интернет пространстовото www.nienhuis.bg, както и всички приложения, предоставящи на клиента достъп до каталога с предлагани артикули на указания адрес.

Клиент - всяко лице, посетило уебсайта и/или възползвало се от Услугите или съдържанието му.

Купувач - всеки клиент на Уебсайта, навършил 18 години и предоставил адрес за доставка и плащане на територията на Република България.

Профил - стандартни потребителско име и парола, избрани от клиента и предоставящи му достъп до всички стоки и Услуги, предлагани в уебсайта, както и възможност за обмен на информация с Продавача.

Поръчка- заявка от Купувача за закупуване на предварително избрани от него стоки и услуги, предлагани на Уебсайта. За избягване на всякакви съмнения - за поръчки се считат единствено заявките с предоставен адрес за доставка на територията на Република България.

Договор от разстояние – поръчка, отправена от Купувач към Продавач, за предлагани в Уебсайта стоки. За избягване на всякакви съмнения - отделните поръчки се третират като отделни договори.

Услуги - извършването на всякакви електронни услуги от страна на Уебсайта, за да се осигурят на Клиента възможност за комуникация с Продавача и/или покупки на предлаганите в каталога на Уебсайта стоки.

Електронен ваучер - произволна комбинация от букви, цифри и символи. Така създадената комбинация се изпраща от Продавача на Купувача, в случай, че последният реши да си закупи електронен ваучер. Електронният ваучер, предоставен на Клиента, е равен на стойността на заплатената от последния сума. Електронният ваучер може да се използва еднократно и в срок, не по-дълъг от 1 месец, считано от датата на издаването му. При използването на Електронен ваучер, от сумата на Поръчката се приспада вече заплатеният ваучер.

Промо-код - произволна комбинация от букви, цифри и символи, даваща право на Клиента да ползва фиксирана и/или процентна отстъпка от стойността на Поръчката. Промо-кодовете се предоставят от Продавача на Клиента, чрез e-mail, на посочения от последния, адрес.

Безплатна доставка - В случай на поръчка на стойност по-голяма от 999,00 /деветстотин деветдесет и девет/ лева в рамките на България, транспортните разходи по поръчката са за сметка на Продавача. Транспортът се извършва чрез куриерска фирма, до посочен от Купувача адрес.

Платена доставка- В случай на поръчка на стойност под 999,00 /деветстотин деветдесет и девет/ лева в или извън България, Купувачът заплаща транспорта на поръчани стоки и услуги. Транспортът се извършва чрез куриерска фирма, до посочен от Купувача адрес. За избягване на всякакви съмнения, разходите за Доставка са с фиксирана стойност 10 лв. /десет лева/ с включен ДДС, независимо от обема и/или килограмите на пратката.

Куриер - поръчките, реализирани през Уебсайта, се доставят чрез куриерска фирма "Спиди".

Получаване на поръчка – датата, на която е извършена доставката на посочения от Клиента адрес.

Кошница - виртуален списък, съставен от избраните за закупуване от Клиента стоки.

Крайна цена - всички разходи, направени от Купучава по закупуването на стоката, включително цената на Доставката. За избягване на всякакви съмнения - в случаите, когато Клиентът ползва безплатна Доставка, същата не бива калкулираната и се поема от Продавача, съгласно настоящите ОУ.

Виртуален ПОС терминал - внедрена в Уебсайта система за разплащане чрез дебитни и кредитни карти през PayPal. Информацията, която се използва за плащането през ПОС терминала се обработва единствено от банката.

II. Общи положения

Достъпът  до  ограничените части на Уебсайта, става активен след регистрация или влизане в Профил. Регистрацията протича, чрез попълване от Клиента на стандартен формуляр, публикуван в Уебсайта. Директен достъп до формуляра за регистрация може да откриете тук.

Достъпът до Уебсайта може да бъде блокиран едностранно и без предупреждение, в случай, че се установи, че Клиентът злоупотребява със съдържанието и/или предоставените в Уебсайта стоки и Услуги.

При извършване на регистрация, както и при потвърждаване на всяка направена Поръчка, Купувачът потвърждава, че се е запознал с и приема настоящите Общи Условия.

Всички цени в каталога на Уебсайта са в български лева, за един брой от всеки изложен артикул.

Продавачът полага усилия да поддържа актуална ценова листа, като запазва правото си да поднови или прекрати предоставени към даден момент допълнителни отстъпки /промо-кодове и игри/, по което и да е било време, без да е необходимо да уведомява Клиента за всяка промяна. За избягване на всякакви съмнения - при поръчка, направена в момент на активна промоция, Продавачът се задължава да изпрати на Купувача закупената стока, в съответствие с активната по време на Поръчката промоция.

Продавачът си запазва правото да коригира настоящите Общи условия (ОУ) едностранно и без предварително да уведомява Клиента за промените. За избягване на всякакви съмнения - с потвърждението на всяка Поръчка, Купувачът декларира, че се е запознал и приема публикуваните в Уебсайта, към датата на Поръчката, Общи условия.

Клиентът се съгласява, че е допустимо да има разлика между цените, обявени в Уебсайта и тези в магазините на Продавача, в страната.

Уебсайтът използва официално предоставени от производителя данни за цветовата гама на предложените в каталога стоки. Клиентът се съгласява, че разлики в цветовете между доставената и поръчаната стока са допустими, предвид факта, че цветовете, които се виждат на снимките, са зависими от компютърната конфирурация на Клиента, както и от зрителните му възприятия.

Уебсайтът приема поръчки единствено при предоставен от Клиента валиден адрес за доставка на територията на Република България.

III. Поръчка на артикули

Поръчката на стоки от каталога е възможна единствено след регистрация в Уебсайта

При поръчването на стоки, изложени в каталога на Уебсайта, Клиентът се съгласява с ОУ за използване.

За Поръчки, направени през работни дни в интервала 09:00 - 17:00 часа, Поръчката се обработва и се изпраща имейл за потвърждение до 2 (два) работни дни. В процес на активно намаление, е възможно забавяне на потвърждението.

Веднъж влязъл в Профила си, Клиентът може да направи своята поръчка на една или повече стоки, чрез избор на материал и количество, на всяка от стоките, изложени в каталога.  След като всички описани опции са попълнени, Клиентът добавя материалите в  Кошницата, чрез натискане на бутон "Добави в кошницата". След като всички желани артикули са добавени в Кошницата, Клиентът трябва да избере начин на плащане и адрес за доставка на територията на Република България.

При наложили се промени в ценоразписа на предлаганите стоки, Продавачът запазва правото си да анулира направените поръчки, като се задължава да уведоми Клиента за промяната и за актуалната цена на поръчания от него артикул.

Въпреки положените от екипа на Уебсайта усилия да поддържат актуални наличности, Клиентът се съгласява, че са допустими разлики между представените към момента на поръчка наличности и реалните, установени след направата на поръчката. В случай, че наличностите на една или повече стоки от една поръчка са били изчерпани, Продавачът се задължава да се свърже с Купувача, чрез предоставените в Профила на последния, данни. При тези обстоятелства, Купувачът може да избере една от следните опции:

            - анулиране на поръчката;

            - замяна на стоките с недостатъчна наличност;

      - отпадане на стоката с недостатъчна наличност от поръчката и потвърждение за доставка на останалите в поръчката стоки.

Клиентът се съгласява, че запазването на електронния адрес на даден артикул в Уебсайта, не гарантира наличността на съответния артикул, нито периода на предлагане на артикула в каталога на Уебсайта. Във връзка с предходното, Клиентът се съгласява, че запазените по описания начин артикули ще бъдат сваляни от каталога на Уебсайта, като статуса на такива стоки бива променен на "Неактивен".

В случай, че Клиент поръча артикул, чийто статус е "Неактивен", Продавачът има право да анулира направената поръчка автоматично. В тези случаи, Продавачът се задължава да уведоми Клиента, чрез изпращане на автоматично съобщение на e-mail адрес, посочен от последния във формуляра за регистрация.

Всяка, направена през Уебсайта поръчка, се разглежда като отделен Договор от разстояние, сключен между Продавача и Купувача. За избягване на всякакви съмнения - Договорът от разстояние се счита за сключен от момента на изпращане на поръчката към Купувача.

IV. Плащания

Поръчаните чрез Уебсайта стоки, могат да бъдат заплатени по следните начини:

1) кредитна/дебитна карта, 

2) PayPal, 

3) по банков път. 

За избягване на всякакви съмнения по отношение на личните данни на Клиента - Уебсайтът не съхранява никаква информация, касаеща се до номера и/или вида на използваната за превода карта. Въпросната информация се обработва единствено от сървъра на банката, предоставила Виртуалния ПОС терминал.

V. Транспорт

Стоките, закупени през Уебсайта, се доставят на Купувача чрез куриерска фирма “Спиди”.

Стоките се изпращат към Купувача едва след като Продавачът е получил потвърждение за направената поръчка и нейното плащане. След потвърждение на заявката от Продавача, Поръчката се доставя на Купувача в срок до 10 /десет/ работни дни. Точният срок на доставка се потвърждава от Продавача в рамките на 3 (три) дни след потвърждаване на поръчката и получаване на плащането. В случай на изчерпана наличност от определен артикул, Продавачът информира писмено в рамките на 3 (три) дни от поръчката за точната дата на доставка на артикула. Във всички случаи, Продавачът ще направи всичко възможно доставката да е в рамките на уговорения срок. Срокът на доставка започва от момента, в който Продавачът получи всички детайли за поръчката и плащането на нейната стойност.

Предлаганите начини на доставка са следните:

            - Доставка от склад на Продавача;

            - Доставка до адрес, посочен от Клиента.

За Поръчки, на стойност по-малка от 999,00 лв. /деветстотин деведесет и девет/ лева, Клиентът ползва опцията Платена Доставка.

За Поръчки, на стойност по-голяма от 999,00 лв. /деветстотин деведесет и девет/ лева, Клиентът ползва опцията Безплатна Доставка.

Поръчки, от склад, ще бъдат задържани в офиса, не по-дълго от 10 /десет/ дни. След изтичане на този срок, Продавачът има правото да анулира Поръчката, без да уведомява изрично Клиента.

За Поръчки направени до адрес, Клиентът е длъжен да осигури достъп и възможност за приемане на Поръчката. В случай, че Клиентът не е намерен на посочения адрес, Продавачът запазва правото си да анулира Поръчката или да я остави в най-близкия офис на куриера, като стоката ще остане в офиса, не по-дълго от 10 /десет/ дни, след което Поръчката се счита за анулирана, а стоката се връща на Продавача.

Поръчнани през Уебсайта стоки, са без опция "Преглед".

VI. Отказ от поръчка и връщане на стока

Продавачът, с цел да не уронва гласуваното му от Клиента доверие, има право да откаже да изпълни поръчка, в случай, че се открие дефект на поръчаната от последния стока.

Поръчката може да бъде отменена и/или променяна от Клиента до 48 часа след нейното изпращане. Ако поръчката се отмени след повече от 48 часа, Клиентът дължи плащане на 50% от нейната стойност.

За Клиент, отказвал да заплати Поръчка, с наложен платеж, повече от 2 /два/ пъти, Продавачът предоставя възможност за закупуване на стоки, но единствено при условие, че Клиентът заплати стоките чрез Виртуалния ПОС терминал / PayPal или чрез банков превод. В случай, че Клиентът откаже да заплати Поръчката по този начин, Продавачът има право да анулира въпросната Поръчка, без изрично да уведомява Клиента.

Отказ на Купувача от вече потвърдена Поръчка се извършва в следния ред:

Във връзка с връщането на стоката към Продавача, Клиентът трябва да предостави следната информация:

- Причина за връщане;

- Предпочитан начин на удовлетворяване при връщането (замяна на стока, възстановяване на сума);

- Данни за банковата сметка, по която Купувачът желае да му бъдe възстановена заплатената сума;

- Оригинал на касов бон на върнатия артикул.

Връщането на стока от Купувача към Продавача става чрез изпращане на стоката, с Куриер, на адрес: гр. София, кв. Драгалевци, ул. Папрат №14

При връщане на стоката, транспортните разходи са за сметка на Купувача. За избягване на всякакви съмнения - връщането на стока към Продавача, пусната за сметка на последния, се счита за нарушение на настоящите ОУ. За избягване на всякакво съмнение - Върната по този начин стока, ще бъде приета от Продавача, като последния запазва правото си, при възстановяване на сумата на Клиента, да удържи сумата, заплатена от него, за транспортните разходи по връщането на стоката.  

Условията и сроковете за връщане на стока са съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите.

В случай на връщане на стока, Купувачът може да изяви желание за:

- Замяна на върнатия артикул с друг;

- Възстановяване на заплатената сума;

- Да получи електронен ваучер на стойността на върнатата стока.

Купувачът има право да откаже Поръчката, ако при транспортирането са повредени цялостта на опаковката и намиращата се в нея стока. За избягване на всякакви съмнения - в случай, че цялостта на опаковката е нарушена, но не са нанесени каквито и да е било щети по стоките, Купувачът няма право да се позове на настоящата клауза.

Връщането на стока към Продавача се извършва, при условие, че стоката е в същия вид, в който е била получена (с всички принадлежащи към нея етикети, без да са били скъсани/остранявани), както и да не е третирана с препарати, замърсена, повредена от неправилна употреба и/или сглобяване или използвана.

За избягване на всякакви съмнения, в случай на дефектна стока и/или сгрешена Поръчка, и/или брой, Купувачът може да върне стоката не по-късно от 14 - дневния срок, определен в Закона за защита на потребителите. Целият закон може да прочете тук

Купувачът няма право да върне pdf файлове и материали, произведени специално по поръчка на Клиента. Продавачът запазва правото си, да не приема връщането на тези артикули и да не възстанови заплатената от Клиента сума. За избягване на всякакви съмнения – при връщане от страна на Клиента на pdf файлове и материали, произведени специално по поръчка на Клиента, Продавачът  се задължава да върне стоката обратно към Купучава, като транспортните разходи са за сметка на последния.

VII. Право на рекламация

Всеки Клиент има прово на рекламация съгласно чл.119 от ЗЗП.

Ако при самото получаване на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай незабавно се свържете с нас или откажете да приемете стоката. Когато куриерът вече си е тръгнал, рекламацията няма да бъде уважена. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковката й. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна.

Според Закона за защита на потребителите и Правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при:

1. констатирани липси;

2. дефекти на стоката;

3.  несъответствие с обявената търговска марка.

Клиентът трябва да изпрати на Продавача електронно съобщение, с което да го уведоми за рекламацията.

Клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Рекламации при несъответствие на стоката с договорения модел, марка или при установен фабричен дефект, Клиент може да предяви като напише съобщение на email: office@nienhuis.bg. Становище по предявената рекламация Клиентът ще получи на електронната си поща (email адрес) в срок до 10 (десет) работни дни. Срокът за удовлетворяване на основателна рекламация е 30 (тридесет) работни дни.

В съответствие с чл. 59 (1) от Закона за защита на потредителите, в случай на невъзможност за изпълнение на поръчката поради временна липса на наличност на дадена стока, както и в случай на забавяне на пратката поради изчакване на нов внос, нова партида от производство, Клиентът ще бъде информиран чрез телефонен разговор или с писмо, като при възможност ще бъдат предложени алтернативни артикули със същото качество и цена.

Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на Клиента. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки, и са съгласно тарифата на куриерската фирма, която избере да използва.

VIII. Възстановяване на заплатена сума

В случай на отказ на Поръчка, възстановяването на заплатена от Купувача сума се извършва от Продавача единствено по банков път.

Продавачът се задължава да възстанови заплатената от Купувача сума в 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на заявеното от Купувача желание за връщане на стока. При възстановяване на заплатена сума, Продавачът удържи сума за на стойност 10% (десет процента) от стойността на възстановената сума за завеждане на върнатата стока на склад.

В случай, че Поръчката е била заплатена с карта, през Виртуалния ПОС терминал на Уебсайта или PayPal, сумата ще бъде възстановена по картата, от която е направено плащането.

В случай, че Поръчката е била заплатена с наложен платеж, сумата ще бъде възстановена по посочената от Клиента лична банкова сметка в български лева.

Във връзка с предходното, Продавачът не носи отговорност за грешно подадена банкова сметка. Отговорността на Продавача да възстанови сума по отказана поръчка, свършва в момента на извършване на банковия превод към посочената от Клиента сметка.

В случайте, когато Купувачът е изискал фактура на юридическо лице, последния получава Кредитно известие от Продавача в деня на възстановяване на сумата.

IX. Гаранция

Продавачът - “Монтесори България” спазва гаранционните срокове на производителя на материалите в каталога - 6 (шест) месеца след доставката. Гаранцията, издадена от производителя, не включва повреди причинени от външни въздействия, работа без необходимата грижа и внимание, общо ползване или поддръжка. В случай на искане за ползване на гаранция, Продавачът ще положи усилия първо да замени артикула.

X. Контакт

“Монтесори България”

+359 87 8832823

office@nienhuis.bg