Информация

Търсене

Категории

Nienhuis Montessori. Глобален стандарт

Всяко дете е специално. Всяко дете е уникално. Децата могат да се развиват без предварително определени правила, но се нуждаят от индивидуални насоки и образователни материали, които насърчават и насърчават това развитие. Ние вярваме в личностното израстване и предлагаме необходимите инструменти в подкрепа на това. Нашите материали отговарят на изискванията на образователния метод на Мария Монтесори по отношение на спонтанното учене. Високото качество на продуктите на Nienhuis Montessori предоставя на децата инструментите, от които се нуждаят, за да станат независими и критични мислители.

Концентрация и забавление

Материалите на Nienhuis Montessori впрягат естествения интерес на детето към даден предмет. Фактът, че фокусът на всяко Монтесори упражнение е върху една образователна концепция, означава, че децата могат да работят самостоятелно и да проверяват собствената си работа. Използването на цветове и форми помага на децата да се концентрират и прави ученето забавно. Те работят индивидуално и в естествена среда без стрес.

Ангажираност и страст

Специално обучен учител ръководи децата по такъв начин, че да се научат да работят самостоятелно и с конкретна цел. Този учител създава „подготвена среда“ – чрез която образователните материали са достъпни за децата в специфичен структуриран начин. Това може да се постигне само с помощта на материали, създадени от квалифицирани хора и базирани на богата традиция. Децата по целия свят избират материалите Nienhuis Montessori с причина.

Монтесори образование

Мария Монтесори вярваше, че децата учат най-добре, когато са много заинтересовани от даден предмет. Естественото им любопитство ги кара да си проправят собствен път. Нашите материали са базирани на Монтесори образователния метод и стимулират желанието на детето да учи. Те насърчават въображението, увеличават проницателността и създават желание за качество. Те вдъхновяват децата да търсят нещо специално. Вярваме в силните страни на детето. От тях зависи да открият своите индивидуални таланти. Заедно с нас.

history

Историята на марката

Компанията е учредена през 1929 г. от Албърт Нинхаус, който си сътрудничи с Мария Монтесори за създаването на продукти, които отразяват визията й за образованието.

Децата изпитват естествен стремеж да се развиват и трябва да им бъде предоставена възможност свободно да го правят. С помощта на Nienhuis Montessori, ние помагаме на децата да откриват света самостоятелно. Използват се само най-добрите материали, създадени с грижа, ангажимент и внимание към детайла.

Nienhuis съчетава умения с високи технологии, и го прави вече повече от 85 години. Марката Nienhuis Montessori е официално призната от Association Montessori Internationale (AMI) от десетилетия насам.

Това е и най-популярната марка за материали за обучение по Монтесори метода. Материалите на Nienhuis Montessori отговарят на потребностите на обучението по Монтесори метода, насочен към спонтанното учене. Тези висококачествени продукти позволяват на децата да мислят самостоятелно и критично. Продуктите се базират на образователните принципи на Монтесори и стимулират желанието на децата да научават.

Качествени Монтесори материали в България

През 2015 г., в България е открит дистрибуционен център – Montessori Bulgaria (www.nienhuis.bg), който да осигурява на детските градини, училищата и семействата в страната с Монтесори материали, като така спомага за широкото въвеждане на Монтесори подходите в ранното детско образование.

Работим с образователни специалисти, които споделят нашата амбиция и страст. В съответствие с визията на Монтесори, предлагаме материали за стимулираща образователна среда, като винаги отчитаме развитието на децата.